Vitsvit

”Min bror sa: Någon gång vill jag dö i ett land där människor kan uttala mitt namn”. Vitsvit diskuterar frågor om tillhörighet, språkets våld och generationskonflikter. Det är en text som vrider och vänder på perspektiven – vi hör både barnen och de vuxna. Barnens skuld över att allt föräldrarna offrat för att skapa ett bättre liv. Föräldrarnas förväntningar på barnens framgång. Barnens skam över att behärska språket bättre än sina föräldrar. Föräldrarnas skam över att inte vara de som lär ut språket till sina barn. Barnens försök att pussla ihop skärvorna av ett förflutet för att förstå vilka de själva är.

Föreställningar och biljetter

Trailer

Premiär: 2 oktober 2015
Föreställningens längd: ca 60 minuter
Teater: Unga Klara
Regissör: Farnaz Arbabi