Vad ska du ha mig till?

Mötet dem emellan blir till ett schackparti om meningen med skolan, om vad den är och vad den kan vara. Och i förlängningen ett parti om meningen med livet. Föreställningen Vad ska du ha mig till är cirka 30 minuter lång. Efter föreställningen hålls ett 30 minuter långt efterarbete kring föreställningens tematik med samtal utifrån frågor som: Hur är skolan? Vad ska vi ha den till? Vad vill vi ha den till? Genom att öppet betrakta och samtala om skolan får vi också syn på hur viktig den är, och hur den och vi själva kan utvecklas. För trots allt är det ju så: De allra flesta av oss har inte alls gett upp. Det minsta.

Föreställningar och biljetter

Premiär: 23 februar 2017
Föreställningens längd: ca 60 minuter
Teater: Unga Klara & Folk Teatern Gävleborg
Regissör: Cilla Thorell