Dag 9 Utan vind mera bränsle

Påfyllning i Cartagena