DOLT UNDER YTAN

Att vara tonårsförälder är sällan helt enkelt. Att vara förälder till en tonåring som dessutom mår psykiskt dåligt är ännu tuffare. I takt med att psykisk ohälsa hos unga ökar är detta dock vardag för hundratusentals föräldrar i Sverige. UR:s nya serie Dolt under ytan ger vägledning åt frustrerade och oroliga tonårsförälder genom att dramatisera mötet mellan föräldrar, tonåringar och psykolog i terapi.

Oldoz Javidi spelar Claudia, mamma till 16 åriga Sam.

Visas i UR Play och SVT1 torsdagar 21:30.

Premiär: 2021